Noves tarifes elèctriques

Noves tarifes elèctriques

El mercat elèctric ha fet una sèrie de canvis que afecten a tots els consumidors. El passat 1 de juny de 2021 van entrar en funcionament les noves tarifes elèctriques que afecten de manera directa a la nostra factura de la llum.

Des de Vilalta Greenergy volem posar a la disposició de tots els nostres clients tota la informació relativa a aquests canvis.

Els consumidors domèstics (connectats en baixa tensió amb potència contractada fins a 15kW) passaran a tenir preus diferenciats per trams horaris, tant per a la potència com per al consum. A més, tots els peatges vigents (2.0 A, 2.0 DHA, 2.0DHS, 2.1 A, 2.1 DHA i 2.1 DHS) s'agruparan en un únic peatge, el 2.0 TD.

POTÈNCIA

Es diferencia en dos períodes. Es poden contractar potències diferents per a cada període.

CONSUM

Es diferencia en tres períodes

 

COMPARATIVA POTÈNCIA I ENERGIA

COMPARATIVA PREUS

En el cas de les PIMES l'estructura tarifària passa a ser de sis períodes, tant en potència com en energia. Els dies laborables compten amb tres franges horàries: punta, pla i vall, encara que els preus varien mes a mes. Dissabtes, diumenges i festius nacionals estan inclosos en el període de vall (aprox. El 53% de les hores de l'any són període vall). En la tarifa 3.0 Al nombre d'hores de vall passa de 2.920 a 4.680 hores (5.149 hores si considerem el període 5 i 6). En la tarifa 3.1 Al nombre d'hores de vall passa de 4.030 a 4.680 hores (5.149 hores si considerem el període 5 i 6).

Períodes horaris nova estructura per PIMES (3.0A i 3.1A)

Períodes horaris nova estructura per INDÚSTRIA (Peatge 6.1 a 6.4)

 

L'estructura de peatges es manté sense modificacions: sis termes de potència i sis termes d'energia. S'adapta la definició dels períodes horaris a l'evolució registrada per la demanda. Els dies laborables tenen tres períodes, si bé els preus depenen de les temporades

*Horari peninsular

 

Quan pesa cada component a la factura?

PIMES

 

INDÚSTRIA (peatges 6.1 a 6.4)


El principal cost de la factura correspon a l'energia consumida, molt per sobre dels costos per peatges i càrrecs. El pes de cada component depèn del perfil de consum, del nivell de tensió i del preu de l'energia en el mercat.

 

COMPARATIVA PREUS PIMES I INDÚSTRIA

 

 


21/6/2021

Tornar al llistat