Energia i serveis VILALTA

Electricitat

A Vilalta Corporació portem més de 60 anys com a proveïdors d'energia.

Ara t'oferim energia renovable a preu de cost.

Productors de renovables

  Disposem de les nostres pròpies plantes de producció fotovoltaica.

Experiència i garantia

  Garantim la teva satisfacció, proporcionant-li un servei personalitzat en el qual atendrem totes les teves consultes.

El nostre compromís

  Estem compromesos a oferir als nostres clients un producte i servei la qualitat, basat en el teu estalvi. Garantint la màxima eficiència energètica.

Donem resposta a totes les teves preguntes

És una empresa que ven energia al consumidor final. Comprant l'energia en el mercat lliure i oferint el millor preu al client.

Al web de Vilalta podrà visualitzar totes les seves factures a la zona de clients.

És una energia que alguns equips generen amb el seu funcionament, però que no és útil per al seu funcionament i perjudica el sistema elèctric per la qual cosa el regulador de sistema fixa un cost de penalització. Si aquesta energia reactiva és elevada suposarà un sobrecost en la factura.

VILALTA Corporació factura en base a mesures descarregades a través d'un sistema de tele mesura per la qual cosa totes les nostres lectures sempre seran reals i exactes.

Via IP a través d'un tele mesurador, aquest últim estant connectat directament al comptador de la distribuïdora.

És un aparell electrònic que està connectat directament a el comptador i que emmagatzema totes les lectures reals i detallades del comptador cada 15 minuts.

A través d'un comercial, de la nostra web o directament trucant al telèfon 902.054.144.

El canvi de companyia triga de 10 a 60 dies, depenent de la companyia distribuïdora, per a les tarifes següents: 2.0A / 2.0DHA / 2.0DHS / 2.1A / 2.1DHA / 2.1DHS

El canvi de companyia triga de 10 a 30 dies, depenent de la companyia distribuïdora, per a les tarifes següents: 3.0A / 3.1A / 6.1A / 6.2A / 6.3A / 6.4A / 6.5A

Pel que fa a l'subministrament, aquest no es va a veure influït en absolut per la contractació amb una o altra compañía.De la garantia i qualitat de subministrament respon seva distribuïdora i no la comercialitzadora, de manera que no li afectés en res estar amb una o altra companyia. En el que sí pot jugar el seu paper una o altra comercialitzadora és en la qualitat de l'servei d'atenció a client, la qualitat de la facturació (sense errors, amb transparència en les factures).

És possible que ja hagi sentit parlar de les tarifes d'accés i si no ho ha fet ja li recomanem que el llegeixi detingudament ja que l'ajudarà a entendre bé tot, quan analitzi si li interessa una oferta o no. Les tarifes d'accés les fixa el Ministeri cada 6 mesos i inclouen totes les despeses associades a l'ús de les xarxes d'electricitat.

Alguns d'aquests costos són fàcils d'imaginar: pagar al distribuïdor per colocar la seva xarxa, pagar la Xarxa Elèctrica Espanyola per gestionar el transport de l'electricitat a través de les seves xarxes, des de les plantes de generació a les estacions de distribució. Però altres, no sempre són tan fàcils d'entendre i per tant és si més no discutible la seva presència a la factura de l'electricitat: pagar la CNE (Comissió Nacional d'Energia) pel seu treball com a regulador, compensar els sobrecostos insulars i extra peninsulars de subministrar energia, la moratòria nuclear o les primes a les energies renovables.

És molt important tenir-les en compte perqué molts dels contractes que ofereixen les comercialitzadores inclouen en les seves clàusules un sistema de revisió de preus automàtic segons el qual totes les variacions de preus són traslladades a client. Aparentment es tracta d'una cosa raonable, ja que aquestes tarifes les fixa el Ministeri i són alienes a la comercialitzadora.

La distribuïdora rep una remuneració que fixa el Ministeri i que és un dels components de les tarifes d'accés. Les tarifes d'accés és el cost d'utilitzar i gestionar les xarxes d'electricitat. El client, quan formalitza un contracte d'electricitat, en realitat realitza per una banda un contracte amb la distribuïdora i un altre amb la comercialitzadora (tot i que la comercialitzadora rep un "poder" per poder gestionar en nom de el client qualsevol qüestió amb la distribuïdora).

És la comercialitzadora qui s'encarrega de pagar, en nom del client, les tarifes d'accés per fer ús d'aquesta xarxa. Fins ara, les comercialitzadores, quan ofereixen una oferta al client, ho fan per l'import total de l'energia (incloent el component de les tarifes d'accés).

La comercialitzadora s'encarrega de "comprar" energia en el mercat majorista i lliurar-la a vostè en el seu domicili aprofitant les xarxes de distribució de l'electricitat. A més s'encarrega de facturar aquesta energia que li subministra i per la resta de conceptes associats (lloguer d'equips ...).

El preu que haurà de pagar serà el que vostè / el client hagi pactat al acceptar el contracte amb aquesta comercialitzadora. Alguns dels conceptes que li inclouen en la factura són en realitat facturats en nom de la distribuïdora. Aquest és el cas del lloguer d'equips, o els imports relacionats amb l'alta en el servei, els drets d'enganxi que es cobra al canviar la potència contractada, instal·lació, lloguer d'ICP.

La distribuïdora d'electricitat és la companyia que s'encarrega d'estendre les xarxes per subministrar l'electricitat per totes les llars. S'encarrega per tant de les canalitzacions del cablejat d'electricitat, d'instal·lar els comptadors, de donar d'alta el subministrament elèctric, de llegir els comptadors, i d'atendre qualsevol avaria o incidència en aquest subministrament. Però des de l'1 de juliol de 2009 ja no ven directament electricitat a cap client final, per a això van haver de traspassar el dia 1 de juliol 2009, tots els clients a una comercialitzadora d'últim recurs.

La nova empresa comercialitzadora escollida s'encarregarà de tots els tràmits i actuacions necessàries per aconseguir que el canvi sigui efectiu en el termini més breu possible.

Les incidències a la xarxa com talls, variacions de tensions etc .., es gestionaran amb l'empresa distribuïdora a través de VILALTA Corporació, trucant al telèfon d'atenció al client 900.827.903 o enviant un correu electrònic a clients@vilaltaenergy.com

Sent el comptador de la distribuïdora ella és qui imposarà l'import d'aquest lloguer, VILALTA Corporació remetrà la totalitat de l'import cobrat a la distribuïdora del punt de subministrament contractat.

Cap problema. El subministrament està garantit per llei, i la xarxa de distribució elèctrica és la mateixa per a totes les empreses comercialitzadores.

En tots els casos i per a qualsevol comercialitzadora, és la distribuïdora que es responsabilitza del manteniment de la xarxa. VILALTA Corporació farà d'intermediari davant la distribuïdora de les gestions necessàries per solucionar aquestes incidències.

  Si consultant aquest apartat tens algun dubte més, pots posar-te en contacte amb nosaltres. T'ajudarem amb molt de gust.

 

Venda d'entrades

VILALTA CARD