Card Vilalta Premium

Targeta de descompte al comptat

Descomptes directes quan s’efectua el pagament per caixa als establiments de la Xarxa Espais Vilalta (Estacions de Servei, Botigues, Rentadors, Restaurants, etc). Podràs disposar de factura mensual detallada.últimEs promocions

SOL·LICITUD DE TARGETA

Dades personals

On recolliré la targeta

Dades de facturació

CONDICIONS CONTRACTUALS TARGETA

* LA FACTURA MENSUAL

S’enviarà a l’adreça indicada a les dades de facturació. En cas de que sigui la mateixa que la personal, serà a aquesta.
Si el client ho desitja se l’enviarà la factura en format PDF al mail de les dades de facturació.Últimes promocións